Laboratorium Geotechniczne

Działalność Instytutu Geotechniki obejmuje:

 • Kształcenie studentów na studiach zawodowych i magisterskich, na kierunkach: inżynieria środowiska i budownictwo.
 • Prace naukowo-badawcze obejmujące pełen zakres tematyki geotechnicznej w budownictwie i inżynierii środowiska.
 • Współpracę z innymi uczelniami, biurami projektów oraz pozostałymi instytucjami.

Instytut prowadzi badania naukowe i stosowane w zakresie: geodezji inżynieryjnej, mechaniki gruntów i fundamentowania, geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz metod obliczeniowych i analizy konstrukcji betonowych i geotechnicznych. Wykonuje prace dla potrzeb jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw realizujących zadania inżynierskie w zakresie:

 • badania terenowe i laboratoryjne podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich,
 • projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych,
 • badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów,
 • wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego,
 • oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu,
 • problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych,
 • zagadnień konstrukcyjnych w rewaloryzacji budowli zabytkowych,
 • modelowania matematycznego konstrukcji geotechnicznych oraz z betonu i cegły.

===================================================================================================================================================================

KONTAKT:

e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl

tel. +48 12 628-28-20

fax. +48 12 628-28-66

mgr inż.
Wawok Marek

tel. (0-12) 628-20-83
e-mail: marwaw00@poczta.onet.pl

Zastosowania rynkowe: 
Akredytacje i certyfikaty: 
NIE

Prośba o kontakt - badania i ekspertyzy

 
1 Początek 2 Zakończone
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.