Laboratorium Analizy Termicznej

W Laboratorium Analizy Termicznej przy wykorzystaniu urządzenia STA 409 CD do sprzężonych technik pomiarowych (zintegrowany kwadrupolowy spektrometr masowy z termograwimetrią i różnicową analizą termiczną) TG/DTA/MS   firmy Netzsch można wykonać badania, których celem jest wyznaczenie w badanym metalu lub jego stopie, jak również w materiale ceramicznym i polimerowym, na podstawie zarejestrowanych zmian masa próbki poddanej założonym zabiegom cieplnym, początku i końca przemian fazowych, analizę i identyfikację gazów uwalnianych z próbki podczas analizy termicznej, stabilność termiczna, skład, komponenty polimerów, dodatki, wypełniacze, nawilżacze i zmiękczacze, dehydratacja, dekarboksylacja, rozdzielczość 1 μg, temperatury przemian fazowych, temperatura zeszklenia, krystalizacja, topnienie, przebieg reakcji, stabilność cieplna, kinetyka reakcji, ciepło właściwe, zależność właściwości termicznych w ustalonej atmosferze

Laboratorium Analizy Termicznej przy wykorzystaniu dylatometru Dil 402C firmy Netzsch można wykonać badania, których celem jest wyznaczenie w badanym metalu lub jego stopie, jak również w materiale ceramicznym i polimerowym, na podstawie zarejestrowanych zmian długości próbki poddanej założonym zabiegom cieplnym, początku i końca przemian fazowych, wyznaczenie współczynników liniowej rozszerzalności lub określenie procesów zachodzących podczas rozmaitych zabiegów obróbki cieplnej przez naśladowanie tych zabiegów w dylatometrze DIL 402C zarówno w dowolnych atmosferach statycznych jak i dynamicznych oraz próżni.

W Laboratorium Analizy Termicznej przy wykorzystaniu twardościomierza FM 700e firmy Future-Tech Corp. można wykonać badania, których celem jest wyznaczenie w badanym materiale (tzn. np. metalu lub jego stopie, jak również w materiale ceramicznym, polimerowym lub kompozytowym), twardości metodą Vickersa lub Knoopa, przy użyciu i przy zastosowaniu siły obciążającej w zakresie 0,09807 [N] (0,01 kG) do 9,807 [N] (1 kG).

===================================================================================================================================================================

KONTAKT:

Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2)

Dyrektor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
ul. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (+48) 012 628 34 50, (34 60),  fax: (+48) 012 628 34 91 lub
tel. (+48) 012 374 34 50, (34 60),  fax: (+48) 012 374  34 91
e-mail: m-2@mech.pk.edu.pl
str. internetowa:  http://iim.mech.pk.edu.pl

 
 

 

 

 

 

Prośba o kontakt - badania i ekspertyzy

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.