Chemia

Zagadnienie to obejmuje badania efektywności opracowanych fotoinicjatorów poprzez określenie wpływu czynników kinetycznych i termodynamicznych doboru układu fotoinicjującego w tym między innymi badania: wpływu struktury centrum kationowego inicjatora, wpływu charakteru anionu skoordynowanego z centrum kationowym, wpływu budowy chromoforu zawartego w centrum kationowym soli oniowej oraz wpływu fotosensybilizatora lub ko-inicjatora na szybkość procesu fotopolimeryzacji kationowej modelowych mon

Pages


Subscribe to RSS - Chemia