Chemia analityczna

Projektowanie i synteza nowych fotoinicjatorów dedykowanych do roli innowacyjnych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej.


Subscribe to RSS - Chemia analityczna